onsdag 16 oktober 2013

Liza Marklund ljuger - nu igen

"Hon medger att hon tog en risk när hon valde att bevaka rättsfallet - men
understryker : Rädsla för personliga repressalier kan inte få styra ens
journalistiska arbete."

HA HA HA !!!

Sanningen, finns som så ofta, inte i det som skrivs av LIZA MARKLUND.
Läs istället

PO 273/08 och PON 112/2008 (avslagna men upplysande och riktade mot
hennes husorgan Expressen).
 
 
 
Lizas s k journalistiska arbete styrs allt som oftast av vilka tjänster som hennes
vänner behöver. Det kan vara Mona Sahlin inför valet 2010 och det kan vara en
viss kvinnlig polis som gett henne ovärderlig hjälp med boken "Livstid".
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar