torsdag 17 oktober 2013

Liza Marklunds hantlangare utför sina order

Expressen anmäldes till PO (273/08) och PON (112/2008), dock utan resultat. Men
självfallet måste man hålla fast vid sin ursprungliga linje att Liza Marklunds krönika
2008-08-10 var så sann den kunde bli. Man sätter då 3 st journalister, varav minst 1
är rutinerad på kriminalfall, på att skriva ett snyftinlägg där man som vanligt avlägsnar
de fakta som inte passar in med tidningens linje.

Men fakta vad gäller de s k filmerna är att den s k målsäganden vid inte mindre än
3 olika tillfällen våren 2006 anmäler brott, som hon säger sig ha filmat, och hon lovar
också att hon skall inkomma med dessa. Men så sker aldrig och inte heller kräver
polisen in materialet !

Frikännandet i hovrätten (efter beviljat PT) sker framför allt p g a de bevis som tagits
fram på egen hand och nu visats upp.


"Kvinnan filmade mannen när han gjorde detta, men 55-åringen nekade - och hovrätten ansåg att det inte gick att fastställa att det faktiskt var den åtalade mannen som utförde gärningen. Mannen friades därför i hovrätten.

Visste om risken

Liza Marklund skrev 2008 en krönika om mannens tilltag. Hon misstänker att den har orsakat trakasserierna:
– Jag visste att det fanns en risk att den här mannen skulle komma efter mig om jag gjorde det, men jag beslutade mig ändå för att göra det.
Hon medger att hon tog en risk när hon valde att bevaka rättsfallet - men understryker:
– Rädsla för personliga repressalier kan inte få styra ens journalistiska arbete."

Och den som inte vet bättre kan tro att Liza Marklund våren 2007 bevakade
rättegångar. Däremot fick hon ett tips från en polis hon stod i tacksamhetsskuld
till under våren 2008,efter hovrättsförhandlingarna. Hennes krönika skulle ha
publicerats i juni 2008, men hon hann antagligen inte färdigställa den i tid. Men
lyckligtvis lyckades hon och Expressen med gemensamma krafter hitta ett datum
som man insåg skulle skada den frikände mannen kanske ännu mera.



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar