fredag 8 april 2016

LIZA MARKLUND och STINA LINDBERG anno 2004 ännu en gångMan kan säga att den vänskapliga intervjun, sett så här 12 år efteråt, förebådar en
del av vad som skulle komma. Observera t ex vilken musik som både inleder och
avslutar programmet, nämligen "The Winner takes it all" med ABBA ! Det går
inte att säga det hela så mycket tydligare, ty LIZA MARKLUND är en vinnare och
det är hon oavsett vilka metoder hon tar till och oavsett hur mycket hon skadar
andra människor på denna väg mot sitt mål, den sak som för tillfället är överordnad
allting annat i tillvaron. Men den kritiska granskningen av henne i media har ju
i stort sett uteblivit eller rentav ersatts av en strävan hos hennes kollegor/allierade/
mäktiga vänner att urskulda henne. Man kan fråga sig varför. Men med facit i hand
(LIZA MARKLUND klarade sig i stort sett oskadd genom processen efter att hon
avslöjats som sagoberättare med de s k sanna romanerna GÖMDA och ASYL) blir
det än mera intressant att betrakta det gamla programmet för att se om det faktiskt
råkade finnas några tecken på vad som komma skulle.


Alldeles i början promenerar också LIZA MARKLUND på Kaptensgatan, där hon
går in i porten på det hus där Piratförlaget och dess anställda huserar, bara några
kvarter från den bostad där förlagschefen Ann-Marie Skarp och hennes man Jan
Guillou är folkbokförda. "Så nära får ingen stå" skulle man kunna travestera en
mycket känd melodi med det snart pensionerade popbandet Kent, ty det är faktiskt
bevisat, framför allt i handlandet från den svenska polisen att en person med kritiska
synpunkter på LIZA MARKLUND, manifesterade som tryck på en Tshirt inte får
vistas i dessa kvarter. Detta gäller alltså oavsett på vilken planet LIZA MARKLUND
för tillfället råkar befinna sig !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar